Ponzio Polska
Systemy okienno - drzwiowe
Systemy fasadowe
Systemy przesuwne
Systemy przesuwne

NOWOŚCI DLA PRODUCENTÓW

„Rok Nowości” - pod takim hasłem rozpoczęliśmy cykl konferencji dla producentów stolarki aluminiowej. Pierwsze spotkanie miało miejsce w dniu 11-12 stycznia w Kazimierzu Dolnym i zgromadziło wszystkich partnerów Ponzio z rejonu Polski południowo-wschodniej.
Dynamiczny rozwój naszej firmy związany jest z ciągłym poszerzaniem oferty o nowe rozwiązania systemowe, które zaprezentowaliśmy podczas konferencji. Dotyczy to zarówno systemów przeciwpożarowych, jak i fasadowych oraz okienno-drzwiowych.
W systemach ochrony przeciwpożarowej wprowadzona została ekonomiczna wersja Ponzio PE78EI w klasie EI30, gdzie zastosowane rozwiązania techniczne pozwoliły uprościć montaż (skrócić jego czas), co ma duży wpływ na koszt gotowego wyrobu. W systemie ścian osłonowych Ponzio PF152 ppoż. opracowaliśmy i poddaliśmy badaniom nowe rozwiązanie dachu przeszklonego o odporności na działanie ognia w klasie REI30/RE45.
Wśród systemów okienno-drzwiowych wprowadziliśmy modyfikacje systemu profili bez izolacyjności termicznej Ponzio PE50 przeznaczonego do konstrukcji wewnętrznych. Zmiana polega na wprowadzeniu w drzwiach rowka Euro, a w skrzydłach okiennych oprócz rowka okuciowego Euro pojawia się tzw. „rowek okuciowy PVC”.
Nowością jest również system wewnętrznych ścianek, drzwi i witryn Ponzio OF90 - zapewnia wizualną lekkość konstrukcji przy jednoczesnej dobrej akustyce pomieszczenia. Jego zaletą są ekonomiczne rozwiązania oraz łatwość prefabrykacji wyrobu i montażu.
Innym rodzajem rozwiązań są systemy o najwyższej izolacyjności termicznej - wśród nich najnowszy system okienny Ponzio PE96 Passive przeznaczony do budownictwa energooszczędnego i pasywnego oraz system Ponzio PE78NHI udoskonalony o szereg innowacyjnych rozwiązań m.in. wprowadzono uszczelkę centralną do drzwi.
W obszernej prezentacji poruszane były także zagadnienia związane z odpornością na włamanie (dwukierunkowo mocowane listwy antywłamaniowe), przewietrzaniem: okno odstawne równolegle, ruchome żaluzje przeciwsłoneczne w systemie Ponzio Sun Protect oraz estetyką (wąski słupek centralny w systemie SL1600tt, rozwiązanie fasadowe PF152 wersja SLIM).
Wszystkie rozwiązania znalazły swoje odzwierciedlenie na specjalnie wykonanych prototypach konstrukcji, które można było obejrzeć i przetestować ich działanie.
Bogatą część merytoryczną konferencji uzupełniły dodatkowo prezentacje przedstawicieli z Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie nt. „Zadań producentów i upoważnionych jednostek (notyfikowanych lub akredytowanych) w procesie oceny wyrobów na potrzeby oznakowania CE i B.”
Spotkania konferencyjne stwarzają doskonałą sposobność nie tylko do poszerzenia wiedzy, ale i bezpośrednich rozmów z kadrą menadżerską i inżynierską naszej firmy, która opracowuje i wdraża nowe rozwiązania, reagując na oczekiwania rynku.